Πως θεραπευεται;

Η θεραπεία αποσκοπεί κατα αρχήν στην ανακούφιση του ασθενή από τον πόνο. Αυτό γίνεται με απομάκρυνση του πύου με κατάλληλους χειρισμούς είτε διαμέσου της ρίζας του δοντιού, είτε όταν αυτό δεν είναι δυνατόν με διάνοιξη του αποστήματος με μια μικρή τομή. Ταυτόχρονα χορηγούνται αντιφλεγμονώδη φάρμακα και σε κάποιες περιπτώσεις αντιβίωση.
Αφού παρέλθει η οξεία φάση και ο ασθενής ηρεμήσει γίνεται ενδοδοντική θεραπεία.

No questions yet.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 2351304381, 6978668617

 info@smiledesignclinic.gr

 /smiledesigningcenter

 /smile_designing_center