Θεραπεια

Όταν το κάταγμα έχει συμβεί στην μύλη του δοντιού τότε με ένα σφράγισμα ή μία στεφάνη αποκαθίσταται η μορφολογία του δοντιού. Αν έχει πληγεί ο πολφός, τότε πρέπει να γίνει και ενδοδοντική θεραπεία.
Στα κατάγματα της ρίζας η θεραπεία εξαρτάται από το σημείο που έχει συμβεί το κάταγμα. και την έκτασή του.
Στα μονόρριζα δόντια, η εξαγωγή του δοντιού είναι σχεδόν πάντα η μοναδική επιλογή.
Στα πολύρριζα δόντια (γομφίοι) μπορεί να γίνει ακρωτηριασμός ή διχοτόμηση και αφαίρεση της ρίζας που φέρει το κάταγμα.
Αρκετές μέθοδοι έχουν προταθεί κατά καιρούς για τη διατήρηση των δοντιών με σπασμένη ρίζα, με αμφίβολα όμως αποτελέσματα.

No questions yet.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 2351304381, 6978668617

 info@smiledesignclinic.gr

 /smiledesigningcenter

 /smile_designing_center