Μειονεκτηματα

  • Οι οδοντοστοιχίες, ιδίως οι ολικές, είναι σχετικά ογκώδεις σε σύγκριση με τις ακίνητες γέφυρες.
  • Πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να τις αποδεχτούν.
  • Η μασητική ικανότητα του ατόμου μειώνεται σημαντικά.
  • Σε περιπτώσεις μερικών οδοντοστοιχιών με μεταλλικά άγκιστρα, μπορεί να υπάρχει αισθητικό πρόβλημα ( ιδίως αν το άγκιστρο πρέπει να τοποθετηθεί σε μπροστινό δόντι και δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης συνδέσμου ακριβείας ).
  • Μπορεί να εμφανίζουν προβλήματα στη συγκράτηση και την σταθερότητά τους ιδίως σε περιπτώσεις έντονης απορρόφησης των ούλων.

No questions yet.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 2351304381, 6978668617

 info@smiledesignclinic.gr

 /smiledesigningcenter

 /smile_designing_center