Σε ποιες περιπτωσεις τοποθετειται μια γεφυρα;

Εάν κάποιος έχει χάσει ένα ή περισσότερα φυσικά δόντια, η τοποθέτηση μιας γέφυρας μπορεί να τον βοηθήσει, καθώς αποκαθιστά πλήρως την μασητική λειτουργία, την αισθητική και την ομιλία του.
Όμως, για την ασφαλή τοποθέτηση μίας γέφυρας υπάρχουν κάποιες προυποθέσεις:

  • Ο αριθμός των δοντιών που λείπουν να μην είναι μεγάλος. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε πως μία γέφυρα δεν πρέπει να αντικαθιστά περισσότερα από τρία συνεχόμενα ελλείποντα δόντια. Αν μεσολαβούν φυσικά δόντια, ο αριθμός των δοντιών που μπορεί να αντικαταστήσει μία γέφυρα είναι μεγαλύτερος.
  • Τα φυσικά δόντια στα οποία θα στηριχθεί η γέφυρα να είναι υγιή, ή αν εμφανίζουν προβλήματα αυτά να αντιμετωπιστούν.
  • Να υπάρχουν φυσικά δόντια εκατέρωθεν του κενού, ώστε η γέφυρα να έχει στήριξη και στα δύο άκρα της. Κατ΄εξαίρεση, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κατασκευαστεί γέφυρα στηριζόμενη μόνο στη μία πλευρά, έχοντας ως πρόβολο (κρεμαστό) το δόντι που αντικαθιστά. Γενικά, οι γέφυρες με πρόβολο αποτελούν λύσεις "ανάγκης" και πρέπει να αποφεύγονται και να επιλέγεται κάποιος άλλος τύπος προσθετικής αποκατάστασης.
  • Να μην υπάρχει περιοδοντική νόσος ή να έχει τεθεί υπό έλεγχο.
  • Το άτομο στο οποίο θα τοποθετηθεί η γέφυρα να τηρεί καλή στοματική υγιεινή. Όσοι δεν περιποιούνται τα δόντια τους δεν είναι καλοί υποψήφιοι για προσθετικές εργασίες.

No questions yet.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 2351304381, 6978668617

 info@smiledesignclinic.gr

 /smiledesigningcenter

 /smile_designing_center