Μερικές όψεις ρητίνης- χωρίς τροχισμα

Ανασύσταση κοπτικών ακμών με άμεσες μερικές όψεις ρητίνης

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 2351304381, 6978668617

 info@smiledesignclinic.gr

 /smiledesigningcenter

 /smile_designing_center