Η σελίδα πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(V2.0) για εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 όπως αναφέρονται στην σελίδα W3C.

- Ανάγνωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας από τον υπολογιστή
Με τις παρακάτω επιλογές, υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας καθώς και της αντίστοιχης έντασης
Για να ξεκινήσετε την ανάγνωση του περιεχομένου, πατήστε την επιλογή "Play"
Για να κάνετε παύση την ανάγνωση του περιεχομένου, πατήστε την επιλογή "Pause"
Για να διακόψετε την ανάγνωση του περιεχομένου, πατήστε την επιλογή "Stop"

- Αύξηση και μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς
Για να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα κείμενα της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε την επιλογή: image plus
Για να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα κείμενα της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε την επιλογή: image minus
Για να επαναφέρετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στην αρχική προεπιλογή, χρησιμοποιήστε την επιλογή: image reset

Για να μετατέψετε τη γραμματοσειρά σε φιλική με άτομα με δυσλεξία, χρησιμοποιήστε την επιλογή: AA
- Αλλαγή της θεματικής παραλλαγής μέσω CSS
Για να αλλάξετε την θεματική παραλλαγή, έτσι ώστε να υπάρχει υψηλή αντίθεση, χρησιμοποιήστε την επιλογή: high contrast
Για να αλλάξετε την θεματική παραλλαγή, έτσι ώστε να υπερισχύει το μαύρο χρώμα, χρησιμοποιήστε την επιλογή: contrast black
Για να αλλάξετε την θεματική παραλλαγή, έτσι ώστε να υπερισχύει το λευκό χρώμα, χρησιμοποιήστε την επιλογή: contrast white
Για να επαναφέρετε την θεματική παραλλαγή στην προκαθορισμένη σχεδίαση της, ξαναπατήστε το ίδιο κουμπί

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο